บริษัท โปรคลิก จำกัด

ทรูมูฟ แจกเน็ตฟรี 4gb | true 3g free

ทรูมูฟ แจกเน็ตฟรี 4gb | true 3g free
True 3G Free (สิ้นสุดโครงการแล้ว)

สิทธิพิเศษ รับเน็ตฟรี 4GB โดยรับทันที 2GB (ใช้ได้นาน 30 วัน) และ รับฟรีทุกเดือน เดือนละ 200MB* (ใช้ได้นาน 7 วัน) นาน 10 เดือน 

*** เน้นย้ำ ก่อนกดรับสิทธิ์ กรุณาตรวจสอบเครื่องดังนี้ ***
– เปิดการเชื่อมต่อ 3G
– ปิดการทำงาน WiFi, ปิดโรมมิ่ง
– หากเป็นเครื่อง iphone 5 กรุณาปิด 4G LTE
– กดค้นหาเครื่อข่ายใหม่ โดยเลือกเป็น TrueMove H หรือ True-H

——————————————————————————- วิธีกดรับสิทธิ์ ————————————————————————–

 • วิธีการรับสิทธิ์ (ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน) ในการรับสิทธิ์ครั้งแรก (2GB) ทำได้ 2 วิธี

  o วิธีที่ 1 กรณีเครื่องสามารถเชื่อมต่อ 3G ไว้อยู่แล้ว
  – ลงทะเบียนทางเวปไซต์ www.proclick.co.th/free3g

   

   

  o วิธีที่ 2 กรณีลงทะเบียนผ่านระบบข้อความ

  1. นำซิมทรูมูฟ เอช ใส่กับอุปกรณ์ที่รองรับคลื่น 850/2100 MHz
  2. รออุปกรณ์จับสัญญาณ 3G
  3. กด *850*1*48001827#โทรออก รอรับ SMS
  4. กด Link URL ที่ระบบส่งกลับมาใน SMS เพื่อยืนยันรับสิทธิ์

 

 • วิธีการรับสิทธิ์ ที่เหลือ 200MB ทุก 30 วัน แบ่งเป็น

o สำหรับแบบเติมเงิน ลูกค้าแบบเติมเงินต้องมีการเติมเงินขั้นต่ำ 50 บาท ทุกรอบ 30 วัน นาน 10 รอบ
o สำหรับแบบรายเดือน กด *850*200# โทรออก แล้วรอรับ SMS กด Link URL ใน SMS เพื่อยืนยันรับสิทธิ์ (ในแต่ละรอบ) ทุกรอบ 30 วัน นาน 10 รอบ

—————————————————————————————————————————————————————————————

** วิธีตรวจสอบปริมาณการใช้งาน กด *900# โทรออก และรอรับ sms ฟรี หากใช้เกินปริมาณที่แจกฟรี ระบบจะคิดเงินตามการใช้งานจริง **

 

 เงื่อนไขและข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับสิทธิ์

– สำหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้น
– สำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน รวมถึงลูกค้าย้ายค่าย (MNP T2R,O2R)
– ลูกค้าใหม่(เปิดเบอร์ใหม่) หมายถึงลูกค้าที่จดทะเบียนมาแล้วไม่เกิน 30 วัน
– ลูกค้าปัจจุบันหมายถึงลูกค้าที่จดทะเบียนมาแล้วมากกว่า 30 วัน
– ลูกค้าต้องใส่ซิมทรูมูฟ เอช กับอุปกรณ์ที่รองรับ 3G คลื่นความถี่ 850/2100 MHz เท่านั้น
– สงวนสิทธิ์สำหรับ 1 หมายเลขทรูมูฟ เอช ต่อ 1 IMEI ต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น
– สำหรับโบนัส 2GB ใช้งานได้ 30 วันเท่านั้น โดยจะได้รับก็ต่อเมื่อมีการกด *850*1*48001827# โทรออก เพื่อรับสิทธิ์เท่านั้น
– สำหรับโบนัส 200MB ใช้งานได้ 7 วันเท่านั้น โดยจะได้รับก็ต่อเมื่อมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขภายใน 30 วัน ในแต่ละรอบ สูงสุดจำนวน 10 รอบ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย 3G Welcome Pack (4GB/400 นาที)

1. รายการส่งเสริมการขาย “3G Welcome Pack (4GB/400นาที)” นี้ สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) ในนามบุคคลธรรมดาทั้งในระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน ที่มีการใช้บริการ มาแล้วไม่เกิน 30 วันนับ แต่วันแรกที่เปิดใช้บริการ และใช้เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์การสื่อสารไร้สายที่รองรับคลื่นความถี่ 850 เมกะเฮิร์ตซ์ (MHz) หรือที่สามารถรองรับคลื่นความถี่ 850 และ 2100 
เมกะเฮิร์ตซ์ (MHz) (“เครื่อง”)

2. ผู้ใช้บริการในรายการส่งเสริมการขาย Samsung Galaxy Pocket NEO หรือ ผู้ใช้บริการแพ็กเกจเหมาจ่าย iSIM รวมถึงผู้ใช้บริการของซิมประเภท 
ซิมยกก๊วน, Tourist Inter SIM, Tourist Inter SIM AOT, และ Tourist Inter SIM Immigration ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

3. ผู้ใช้บริการตามข้อ 1 จะได้รับสิทธิที่จะเลือกรายการส่งเสริมการขายอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่าง สิทธิพิเศษใช้ 3G+/EDGE/GPRS ฟรี จำนวนทั้งสิ้น 
4 กิกะไบต์ (GB) หรือ รับสิทธิพิเศษโทรฟรีภายในเครือข่าย จำนวนทั้งสิ้น 400 นาที โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ถึง 15 มกราคม 2557 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเรียลมูฟ 

4. สิทธิพิเศษใช้ 3G+/EDGE/GPRS ฟรี จำนวนทั้งสิ้น 4 กิกะไบต์ (GB) หรือ เน็ตฟรี 4GB 
4.1. เน็ตฟรี 2 กิกะไบต์ (GB) แรก สำหรับผู้ใช้บริการในระบบรายเดือน และ ระบบเติมเงิน 
4.1.1. ผู้ใช้บริการต้องทำการลงทะเบียนรับสิทธิในครั้งแรกโดยกด *850*1*48001827# (ขณะที่กดโทรออก สัญญาณที่ใช้บริการจะต้องปรากฏเป็น 3G หรือ LTE ของเรียลมูฟเท่านั้น)
4.1.2. ผู้ใช้บริการจะได้รับ SMS เพื่อให้ผู้ใช้บริการยืนยันการได้รับสิทธิอีกครั้ง โดยกด URL LINK ที่ระบุใน SMS ที่ได้รับ เมื่อได้รับการยืนยันผ่าน WEB หรือ SMS จากเรียลมูฟแล้ว ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้ 3G+/EDGE/GPRS จำนวน 2 กิกะไบต์ (GB) แรก สิทธินี้จะใช้ได้นาน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับสิทธิเท่านั้น และ
4.2. เน็ตฟรี 2 กิกะไบต์ (GB) หลัง สำหรับผู้ใช้บริการระบบรายเดือน 
4.2.1. ผู้ใช้บริการ จะได้รับสิทธิใช้ 3G+/EDGE/GPRS โดยแบ่งเป็น 10 รอบ (1 รอบ มี 30 วัน) รอบละ 200 เมกกะไบต์ (MB) โดยรอบแรกจะเริ่มนับหลังจากสิ้นระยะเวลาการใช้งานตามข้อ 4.1.1.เป็นต้นไป โดยกด *850*200# (ขณะที่กดโทรออกสัญญาณ ที่ใช้บริการจะต้องปรากฏเป็น 3G หรือ LTE ของเรียลมูฟเท่านั้น) 
4.2.2. ผู้ใช้บริการจะได้รับ SMS เพื่อให้ผู้ใช้บริการยืนยันการได้รับสิทธิอีกครั้ง โดยกด URL LINK ที่ระบุใน SMS ที่ได้รับ เมื่อได้รับการยืนยันผ่าน SMS จากเรียลมูฟ จึงจะเริ่มใช้สิทธิได้ ในแต่ละรอบจะใช้ได้นาน 7 วันหลังจากได้รับการยืนยันจากเรียลมูฟแล้ว 
4.2.3. สิทธินี้ไม่สามารถสะสม หรือนำไปใช้ในรอบอื่นได้ และ 
4.2.4. หากผู้ใช้บริการไม่ได้ยืนยันการได้รับสิทธิในรอบใดให้ถือว่าสละสิทธิที่จะรับสิทธิในรอบนั้นๆ หรือ 
4.3. เน็ตฟรี 2 กิกะไบต์ (GB) หลัง สำหรับผู้ใช้บริการระบบเติมเงิน 
4.3.1. ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้ 3G+/EDGE/GPRS โดยแบ่งเป็น 10 รอบ (1 รอบมี 30 วัน) รอบละ 200 เมกกะไบต์ (MB) โดยรอบแรกจะเริ่มนับหลังจากสิ้นระยะเวลา การใช้งานตามข้อ 4.1.1. เป็นต้นไป เมื่อเติมเงินตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไปในแต่ละรอบและได้รับ SMS ยืนยันการรับสิทธิ 
4.3.2. สิทธิที่ได้รับในแต่ละรอบจะใช้ได้นาน 7 วัน หลังจากได้รับการยืนยันจากเรียลมูฟแล้ว 
4.3.3. สิทธินี้ไม่สามารถสะสม หรือนำไปใช้ในรอบอื่นได้ และ 
4.3.4. หากผู้ใช้บริการไม่ได้เติมเงินในรอบใด ให้ถือว่าสละสิทธิที่จะรับสิทธิในรอบนั้นๆ 

5. สิทธิพิเศษโทรฟรีภายในเครือข่าย จำนวนทั้งสิ้น 400 นาที หรือ โทรฟรี 400 นาที 
5.1. โทรฟรีภายในเครือข่าย 40 นาที แรก สำหรับผู้ใช้บริการในระบบรายเดือน และ ระบบเติมเงิน 
5.1.1. ผู้ใช้บริการต้องทำการลงทะเบียนรับสิทธิในครั้งแรก โดยกด *850*2*48001827# (ขณะที่กดโทรออกสัญญาณที่ใช้บริการจะต้องปรากฏเป็น 3G หรือ LTE ของเรียลมูฟเท่านั้น) 
5.1.2. ผู้ใช้บริการจะได้รับ SMS เพื่อให้ผู้ใช้บริการยืนยันการได้รับสิทธิอีกครั้ง โดยกด URL LINK ที่ระบุใน SMS ที่ได้รับ เมื่อได้รับการยืนยันผ่าน WEB หรือ SMS จากเรียลมูฟแล้ว ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิโทรฟรีภายในเครือข่าย ทรูมูฟ เอช 40 นาทีแรก สิทธินี้จะใช้ได้นาน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสิทธิเท่านั้น และ 
5.2. โทรฟรีภายในเครือข่าย 360 นาที หลัง สำหรับผู้ใช้บริการระบบรายเดือน 
5.2.1. ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิค่าโทรในเครือข่าย 360 นาที โดยแบ่งเป็น 9 รอบ (1 รอบ มี 30 วัน) รอบละ 40 นาที โดยรอบแรกจะเริ่มนับหลังจากสิ้นระยะเวลาการใช้งานตามข้อ 5.1.1.เป็นต้นไป โดยกด *850*40# (ขณะที่กดโทรออกสัญญาณที่ใช้บริการจะต้องปรากฏเป็น 3G หรือ LTE ของเรียลมูฟเท่านั้น) 
5.2.2. ผู้ใช้บริการจะได้รับ SMS เพื่อให้ผู้ใช้บริการยืนยันการได้รับสิทธิอีกครั้ง โดยกด URL LINK ที่ระบุใน SMS ที่ได้รับ เมื่อได้รับการยืนยันผ่าน SMS จากเรียลมูฟ จึงจะเริ่มใช้สิทธิได้ ในแต่ละรอบจะใช้ได้นาน 7 วันหลังจากได้รับการยืนยัน จากเรียลมูฟแล้ว 
5.2.3. สิทธินี้ไม่สามารถสะสม หรือนำไปใช้ในรอบอื่นได้ และ 
5.2.4. หากผู้ใช้บริการไม่ได้ยืนยันการรับสิทธิในรอบใด ให้ถือว่าสละสิทธิที่จะรับสิทธิในรอบนั้นๆ หรือ 
5.3. โทรฟรีภายในเครือข่าย 360 นาที หลัง สำหรับผู้ใช้ บริการระบบเติมเงิน 
5.3.1. ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิค่าโทรในเครือข่าย 360 นาที โดยแบ่งเป็น 9 รอบ (1 รอบ มี 30 วัน) รอบละ 40 นาที โดยรอบแรกจะเริ่มนับหลังจากสิ้นระยะเวลาการใช้งานตามข้อ 5.1.1. เป็นต้นไป เมื่อเติมเงินตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไปในแต่ละรอบและได้รับ SMS ยืนยันการรับสิทธิ 
5.3.2. สิทธิที่ได้รับในแต่ละรอบจะใช้ได้นาน 7 วันหลังจากได้รับการยืนยันจากเรียลมูฟแล้ว 
5.3.3. สิทธินี้ไม่สามารถสะสม หรือนำไปใช้ในรอบอื่นได้ และ 
5.3.4. หากผู้ใช้บริการไม่ได้เติมเงินในรอบใด ให้ถือว่าสละสิทธิที่จะรับสิทธิในรอบนั้น ๆ

6. ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้ 1 สิทธิ ต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต่อ 1 เครื่องเท่านั้น

7. สิทธิใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย

8. หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที
8.1. กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา
“วัตถุประสงค์แห่งสัญญา”: ผู้ใช้บริการจะต้อง
(ก.) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
(ข.) ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อเรียลมูฟหรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
8.2. กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้หรือรับข้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย

9. เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของเรียลมูฟ

10. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เรียลมูฟขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านช่องทางที่เรียลมูฟพิจารณาเห็นสมควร

11. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เรียลมูฟกำหนดผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่www.truemove-h.com ทรูมูฟ เอช แคร์ โทร 1331 หรือสอบถามพนักงานขาย

Scroll to Top