Home / True Visions / กล่องทรูดิจิตอล เอชดี 2

กล่องทรูดิจิตอล เอชดี 2

กล่องทรูดิจิตอล เอชดี 2

  • ชมฟรีสูงสุด 170 ช่อง ในระบบจาน C-Band, สูงสุด 80 ช่อง ในระบบจาน KU-Band และสูงสุด 200 ช่องในระบบ CKU-Band
  • บนระบบ KU-Band
  • ติดตั้งง่าย PLUG & PLAY
  • รองรับทั้งระบบจานดาวเทียม (S2) และระบบเสาอากาศ (T2)
  • รองรับการอัดรายการผ่านช่อง USB (PVR)
  • รองรับการแสดงผลภาพแบบความละเอียดสูง (1080i FULL HD)
  • รองรับบริการเติมช่อง หรือแพ็กเกจ เพิ่มจาก True Visions ได้
  • รีโมทฯ และหน้าจอแสดงผลภาษาไทย ใช้งานง่าย
  • แสดงผังรายการล่วงหน้าได้ถึง 7 วัน
  • การรับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *